Protectia datelor

REGULAMENTUL PRIVIND PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

TERMENI ŞI CONDIŢII WEBSITE CHAMPION RESTAURANT S.R.L.
PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Angajamentul CHAMPION RESTAURANT S.R.L. cu privire la protecţia datelor cu caracter personal. Încrederea dumneavoastră în serviciile și personalul nostru este una din principalele noastre preocupări. În acest, pentru a va furniza cea mai bună experienţă posibilă, ne concentrăm pe continua îmbunătăţire în întreaga noastră activitate.
CHAMPION RESTAURANT S.R.L. cunoaște importanța datelor dumneavoastră personale și se angajează să protejeze confidențialitatea și securitatea acestora. De aceea, este important pentru noi să vă furnizăm într-o manieră integrată informațiile legate de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în cadrul prezentelor Termeni şi Condiţii.
Date identificare:
CHAMPION RESTAURANT S.R.L. are sediul în Brasov, str. Mihail Kogalniceanu nr. 15, Galeria Comerciala Mezanin 2, Bloc C7, judet Brasov, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Brasov sub nr. J08/1730/2017 cod fiscal RO37826967 si este reprezentată legal de Matei Ioan Mircea – Administrator.
CHAMPION RESTAURANT S.R.L. respectă confidenţialitatea tuturor clienţilor şi confidenţialitatea tuturor vizitatorilor website-urilor noastre şi va trata/prelucra datele personale cu mare atenţie, în condiţii tehnice şi organizatorice de securitate adecvată.
CHAMPION RESTAURANT S.R.L. prelucrează datele cu caracter personal primite direct de la dumneavoastră, în calitate de persoane vizate, sau indirect cu ocazia derulării raporturilor comerciale/contractuale.
Datele cu caracter personal sunt colectate fie numai cu acordul/acceptul dumneavoastră, daca sunt oferite cu bună ştiinţă, de buna voie, din proprie iniţiativă, fie la solicitarea CHAMPION RESTAURANT S.R.L., de exemplu prin unul din formularele on-line utilizate, respectiv
formularul de contact online, formularul de comandă servicii online etc., prin abonarea la newslettere (bineînţeles, doar după ce aţi optat să primiţi aceste newslettere), participarea la tombole şi concursuri, prin completarea datelor în formularul de înregistrare cont pe un website
CHAMPION RESTAURANT S.R.L. etc.
Dacă nu sunteţi de acord cu oricare dintre termenii prezentelor termeni şi condiţii nu utilizaţi niciunul dintre website-urile noastre sau nu ne furnizaţi datele dvs. personale. Este posibil ca anumite servicii să fie condiţionate de furnizarea datelor dvs. personale.
CHAMPION RESTAURANT S.R.L. nu va prelucra datele dumneavoastră personale decât în măsura în care acest demers este necesar îndeplinirii scopurilor mai jos menţionate, cu respectarea masurilor legale de securitate şi confidenţialitate a datelor.
Ce date cu caracter personal prelucrează CHAMPION RESTAURANT S.R.L.?
Prelucrarea datelor cu caracter personal reprezintă orice operațiune sau set de operațiuni, care se efectuează asupra datelor dumneavoastră cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau
modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea, sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, blocarea, ștergerea,
distrugerea, arhivarea.
Pentru a accesa website-urile CHAMPION RESTAURANT S.R.L., nu este nevoie sa ne furnizaţi niciun fel de date cu caracter personal.
În vederea realizării atribuţiilor stabilite de lege şi desfăşurării activităţii curente, inclusiv derulării activităţii contractuale, precum şi în vederea aplicării prevederilor legale, inclusiv cele privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera
circulaţie a acestor date (legislaţia internă şi dreptul comunitar-UE), CHAMPION RESTAURANT S.R.L. vă poate solicita anumite date cu caracter personal.
În acest sens, CHAMPION RESTAURANT S.R.L. va putea prelucra, printre altele, următoarele date cu caracter personal : numele și prenumele, telefon/fax, adresa de domiciliu/reședință, e-mail, profesie, loc de muncă, adresa IP, nr. Card bancar, data expirării cardului, codul CVV2/CVC2 etc.
Cine sunt persoanele vizate?
Persoanele (vizate) ale căror date pot fi prelucrate de către CHAMPION RESTAURANT S.R.L., exclusiv în scopurile mai jos menţionate sunt:
– Clienţii persoane fizice ai CHAMPION RESTAURANT S.R.L. (actuali, foşti sau potenţiali),
vizitatori, public larg, reprezentanţii/împuterniciţii ai acestora, legali sau convenţionali;
– Reprezentanţii/împuterniciţii/persoanele de contact de afaceri (parteneri de afaceri/contractuali, expozanţi, co-expozanţi, organizatori, co-organizatori, furnizori, prestatori de
servicii, locatari etc. – actuali, foşti sau potenţiali) şi ai instituţiilor/autorităţilor publice.
Consecinţele refuzului furnizării datelor cu caracter personal
Dumneavoastră, în calitate de persoană vizată, sunteţi obligaţi să furnizaţi date complete,
actualizate şi corecte.
Pentru a vă putea oferi anumite servicii specifice activităţii CHAMPION RESTAURANT S.R.L., se
vor solicita datele cu caracter personal necesare prestării respectivelor servicii, iar refuzul de a
furniza astfel de date poate determina imposibilitatea furnizării serviciilor CHAMPION
RESTAURANT S.R.L..
Atunci când achiziţionaţi un serviciu furnizat de CHAMPION RESTAURANT S.R.L., precum şi
atunci când participaţi la târgurile/evenimentele/manifestările expoziţionale organizate de
CHAMPION RESTAURANT S.R.L., vom colecta date personale în legătură cu prestarea
respectivelor servicii. Totodată, în calitate de vizitator al imobilului CHAMPION RESTAURANT
S.R.L., vom colecta date cu caracter personal (imagine, date prelucrate prin sisteme de
supraveghere video etc.) în vederea îndeplinirii obligaţiilor legale şi desfăşurării activităţii curente
(interes legitim).
Prin citirea prezentelor prevederi, şi/sau semnarea oricărui document prin care sunt furnizate
date personale către CHAMPION RESTAURANT S.R.L., ori prin furnizarea datelor personale
în vederea accesării serviciilor CHAMPION RESTAURANT S.R.L. sau
participării/achiziţionării de bilete/achitării tarifului pentru participare la evenimentele
organizate de CHAMPION RESTAURANT S.R.L. şi sau în incinta CHAMPION
RESTAURANT S.R.L., persoanele vizate sunt informate şi/sau îşi exprimă în mod expres
consimţământul (îşi dau acordul) cu privire la prelucrarea datelor personale în conformitate cu
dispoziţiile legale privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu
caracter personal şi libera circulaţie a acestor date (legislaţia internă şi dreptul comunitar-UE).
În cazul în care prelucrarea datelor nu mai este necesară pentru oferirea unui serviciu, pentru
îndeplinirea unei obligaţii legale, şi nici nu este justificată de un interes legitim al CHAMPION RESTAURANT S.R.L. persoanele vizate pot refuza o astfel de prelucrare sau îşi pot retrage
consimţământul dat anterior, refuzul urmând să producă efecte pentru viitor. Spre exemplu,
Persoanele vizate îşi pot retrage consimţământul pentru prelucrarea datelor în scop de marketing
direct, oricând şi fără să fie necesar să indice un motiv. Ulterior soluţionării cererii de retragere a
consimţământului, persoana vizată nu va mai primi informări comerciale cu privire la
evenimentele/târgurile/serviciile oferite de CHAMPION RESTAURANT S.R.L..
Care sunt scopurile colectării datelor cu caracter personal ?
– Îndeplinirea atribuţiilor legale ale CHAMPION RESTAURANT S.R.L.;
– Organizarea de târguri, expoziţii, saloane şi alte manifestări/evenimente specializate, tombole,
turnee,etc.;
– Derularea activităţii comerciale/contractuale a CHAMPION RESTAURANT S.R.L.;
– Facturarea şi încasarea valorii serviciilor oferite de CHAMPION RESTAURANT S.R.L.;
– Marketing, promovare, reclamă, publicitate, concursuri, loterii publicitare, inclusiv
transmiterea de oferte comerciale generale sau personalizate; dezvoltarea şi îmbunătăţirea
serviciilor;
– Management operaţional;
– Gestionarea relaţiilor cu clienţii; comunicarea comercială cu clienţii/furnizorii prin orice
mijloc de comunicare;
– Îndeplinirea obligaţiilor legale incidente;
– Comunicarea cu organismele/autorităţile/instituţiile publice sau de interes public;
– Activităţi de audit şi control/supraveghere;
– Arhivare, scopuri statistice;
– Colectare debite/Recuperare debite restante;
– Soluţionarea disputelor şi litigiilor, punerea în executare a unor hotărâri judecătoreşti,
arbitrale, ordine judecătoreşti etc..
CHAMPION RESTAURANT S.R.L. va considera toate informaţiile colectate de la
dumneavoastră ca fiind confidenţiale şi nu le va partaja cu terţi (cu excepţia organizatorilor/co-
organizatorilor unor evenimente organizate de CHAMPION RESTAURANT S.R.L. şi sau în
incinta CHAMPION RESTAURANT S.R.L. şi/sau partenerilor de afaceri, aşa cum este aceasta
situaţie descrisă mai jos) fără consimţământul dumneavoastră expres şi anterior.
Cine sunt destinatarii datelor dumneavoastră cu caracter personal?
Destinatarii datelor pot fi chiar persoanele (vizate) care au furnizat datele persoane, după cum
urmează:
– Clienţi persoane fizice ai CHAMPION RESTAURANT S.R.L. (actuali, foşti sau potenţiali),
vizitatori, public larg, reprezentanţi/împuterniciţii acestora, legali sau convenţionali (pentru scopul
derulării raporturilor comerciale/contractuale);
– Expozanţi, co-expozanţi, organizatori, co-organizatori, locatari, furnizori, prestatori şi alte
entităţi juridice-parteneri de afaceri/contractuali ai CHAMPION RESTAURANT S.R.L.,
autorităţi/instituţii publice;
Destinatarii (alţii decât persoanele vizate) datelor pot fi:
– Autorităţi publice centrale şi locale, autorităţi judecătoreşti, politie, parchet (în limitele prevederilor legale şi/sau ca urmare a unor cereri expres formulate), societăţi bancare, executori judecătoreşti, societăţi de asigurare şi reasigurare, organizaţii de cercetare a pieţei (scop statistic)
etc.
Confidenţialitatea datelor cu caracter personal va fi asigurată de către CHAMPION
RESTAURANT S.R.L. şi nu vor fi furnizate către alţi terţi în afara celor menţionaţi în prezentul
document.
Prelucrarea datelor cu caracter personal in scop promoţional (marketing)
Datele cu caracter personal furnizate de persoanele vizate (cum ar fi: nume şi prenume, adresa de e-
mail, nr. fax, nr. telefon mobil/fix) vor putea fi prelucrate de CHAMPION RESTAURANT S.R.L.
cu respectarea drepturilor acestora, în special a dreptului de informare şi opoziţie, în următoarele
scopuri: marketing (inclusiv marketing direct), concursuri, loterii publicitare, efectuarea de
comunicări comerciale pentru serviciile CHAMPION RESTAURANT S.R.L., inclusiv cele
dezvoltate împreună cu un partener CHAMPION RESTAURANT S.R.L. prin orice mijloc de
comunicare, inclusiv prin intermediul serviciilor de comunicaţii electronice. Datele cu caracter
personal furnizate de persoanele vizate vor putea fi folosite în scop promoţional (marketing) şi
pentru produsele sau serviciile altor parteneri ai CHAMPION RESTAURANT S.R.L., cu
respectarea drepturilor persoanelor vizate.
În cazul în care CHAMPION RESTAURANT S.R.L. intenţionează să utilizeze datele
dumneavoastră în scopuri de marketing direct, (după ce persoanele vizata au optat în acest sens)
persoanele vizate vor fi informate în prealabil. Persoanele vizate îşi pot exercita dreptul de
prevenire a unei asemenea prelucrări prin selectarea casetelor adecvate din
formularele/documentele utilizate pentru colectarea datelor cu caracter personal.
Indiferent de situaţie, în cazul în care veţi dori ca datele cu caracter personal să înceteze a mai fi
prelucrate de CHAMPION RESTAURANT S.R.L., ne puteţi solicita în mod expres încetarea
oricărei prelucrări de date din partea noastră. Totodată, atunci când veţi dori să nu mai primiţi
newslettere sau materiale informative din partea CHAMPION RESTAURANT S.R.L., va puteţi
dezabona folosind butonul "Dezabonare" sau „Unsubscribe”.
În relaţia cu CHAMPION RESTAURANT S.R.L., dumneavoastră, beneficiaţi conform
prevederilor legale aplicabile de următoarele drepturi: dreptul de acces, dreptul la rectificare,
dreptul la ştergerea datelor, dreptul la restricţionarea prelucrării, dreptul la portabilitatea
datelor, dreptul la opoziţie şi procesul decizional individual automatizat.
Durata prelucrării datelor cu caracter personal
În vederea realizării scopului menţionat, CHAMPION RESTAURANT S.R.L. va prelucra datele cu
caracter personal pe toata perioada de desfăşurare a activităţilor CHAMPION RESTAURANT
S.R.L., până în momentul în care persoana vizată, sau reprezentantul legal, va manifesta dreptul de
opoziţie/ de ştergere (cu excepţia situaţiei în care CHAMPION RESTAURANT S.R.L. prelucrează
datele în baza unei obligaţii legale sau justifică un interes legitim). Ulterior încheierii operaţiunilor
de prelucrare a datelor cu caracter personal, în scopul pentru care au fost colectate, dacă persoana
vizată sau reprezentantul legal al acesteia nu va manifesta dreptul de opoziţie/de ştergere, conform
legii, aceste date vor fi arhivate de către CHAMPION RESTAURANT S.R.L. pe durata de timp
prevăzută în procedurile interne ale CHAMPION RESTAURANT S.R.L. şi/sau vor fi distruse.
Ce măsuri de siguranţă sunt utilizate pentru protejarea datelor dumneavoastră?
În vederea realizării scopului menţionat, CHAMPION RESTAURANT S.R.L. va prelucra datele cu caracter personal pe toata perioada de îndeplinire a atribuţiilor, până în momentul în care persoana vizată, sau reprezentantul legal, va manifesta dreptul de opoziţie/ de ştergere (cu excepţia situaţiei în care CHAMPION RESTAURANT S.R.L. prelucrează datele în baza unei obligaţii legale sau justifică un interes legitim). Ulterior încheierii operaţiunilor de prelucrare a datelor cu caracter
personal, în scopul pentru care au fost colectate, dacă persoana vizata sau reprezentantul legal al acesteia nu va manifesta dreptul de opoziţie/de ştergere, conform legii, aceste date vor fi arhivate de
către CHAMPION RESTAURANT S.R.L. pe durata de timp prevăzută în procedurile interne CHAMPION RESTAURANT S.R.L. si/sau vor fi distruse.
Pentru a evita utilizarea fără drept a datelor personale, precum şi eventualele abuzuri, utilizăm metode şi tehnologii de securitate, împreună cu politici şi proceduri de lucru adecvate, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate.
Securitatea integrală a datelor transmise prin internet nu poate fi niciodată garantată. În timp ce CHAMPION RESTAURANT S.R.L. depune toate eforturile în privinţa protejării datelor personale,
nu poate fi garantată în mod absolut securitatea datelor transmise către website-urile CHAMPION RESTAURANT S.R.L.. Orice transmisie de date se face pe riscul persoanelor vizate. Odată ce sunt primite date personale, CHAMPION RESTAURANT S.R.L. utilizează proceduri şi măsuri stricte de siguranţă împotriva utilizării neautorizate, nelegale, distrugerii, pierderii accidentale sau divulgării datelor personale.
Securitatea datelor bancare.
În cazul plăţilor efectuate cu cardul (exemplu: achiziţionare bilete online), comercializarea se efectuează prin intermediul soluţiilor de plată online oferite de terţi autorizaţi în relaţia cu CHAMPION RESTAURANT S.R.L.. În vederea eliminării riscului ca datele cu caracter personal să intre în posesia şi să fie folosite abuziv/nelegal de persoane neautorizate, terţii autorizaţi în relaţia cu CHAMPION RESTAURANT S.R.L. garantează legalitatea şi securitatea datelor personale (număr de card, data expirării etc.) şi a sistemelor informatice utilizate.
Condiţiile transferurilor de date personale în afara spaţiului UE şi al Zonei Economice- Europene
Transferurile de date în afara spaţiului UE şi al Zonei Economice-Europene se pot face numai în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică naţională şi UE privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestora.
Care sunt drepturile dumneavoastră?
Prin citirea acestui document, Persoanele vizate au fost informate cu privire la drepturile de care beneficiază, conform prevederilor legale aplicabile, respectiv: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ştergerea datelor, dreptul la restricţionarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziţie şi procesul individual automatizat. Totodată, atunci când prelucrarea se realizează pe consimţământ, persoanele vizate au dreptul, de a-şi retrage consimţământul în orice moment în formă scrisă, adresată CHAMPION RESTAURANT S.R.L., în condiţiile legislaţiei aplicabile, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimţământului înainte de retragerea acestuia.
De asemenea, persoanele vizate au dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit şi fără nicio justificare, prelucrării datelor personale în scop de marketing direct, utilizând, dacă este cazul, funcţia de dezabonare inclusă în materialele de marketing.
Pentru celelalte scopuri, persoanele vizate au dreptul de a se opune, în orice moment, în mod gratuit, ca datele cu caracter personal pe care le furnizează către CHAMPION RESTAURANT S.R.L. să facă obiectul unei prelucrări, cu menţionarea datelor şi scopului avute în vedere, numai pentru motive întemeiate şi legitime, legate de situaţia sa particulară, cu excepţia cazurilor în care CHAMPION RESTAURANT S.R.L. demonstrează că are motive legitime şi imperioase care justifică prelucrarea şi care prevalează intereselor, drepturilor şi libertăţilor persoanei vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă. În caz de opoziţie nejustificată, CHAMPION RESTAURANT S.R.L. este îndreptăţită să prelucreze în continuare
datele în cauză.

Prin citirea acestui document persoanele vizate au luat la cunoştinţă şi înţeleg faptul că datele cu caracter personal furnizate către CHAMPION RESTAURANT S.R.L. constituie elemente determinante pentru accesarea serviciilor oferite de CHAMPION RESTAURANT S.R.L. şi/sau derularea activităţii comerciale/contractuale.
În cazul în care, persoanele vizate, direct sau prin reprezentant, îşi exercită drepturile menţionate mai sus, în mod vădit nefondat, nejustificat sau excesiv, în special din cauză caracterului lor repetitiv, CHAMPION RESTAURANT S.R.L. poate:
– fie să perceapă o taxa rezonabilă ţinând cont de costurile administrative pentru furnizarea informaţiilor sau a comunicării sau pentru luarea masurilor solicitate;
– fie sa refuze să dea curs cererii.
De asemenea, în cazul în care persoanele vizate, direct sau prin reprezentant, îşi exercită dreptul de
opoziţie în mod vădit nefondat, nejustificat sau excesiv, în special din cauza caracterului lor repetitiv, CHAMPION RESTAURANT S.R.L. este îndreptăţită să considere Contractul încheiat cu Clientul CHAMPION RESTAURANT S.R.L. de drept reziliat, fără nicio alta formalitate sau intervenţie a instanţelor judecătoreşti, cu excepţia unei notificări prealabile.
Pentru exercitarea acestor drepturi, dumneavoastră va puteţi adresa responsabilului cu protecţia
datelor din cadrul CHAMPION RESTAURANT S.R.L. cu o cerere scrisă de corespondenţă:
Brasov, str. Mihail Kogalniceanu nr. 15, Galeria Comerciala Mezanin 2, Bloc C7, judet Brasov.
Cererii i se va anexa o copie lizibila a actului de identitate al semnatarului.
De asemenea, persoanelor vizate le este recunoscut dreptul de a depune o plângere în fata unei autorităţi de supraveghere şi de a introduce o cale de atac judiciara.
Aceste prevederi pot suferi modificări/actualizări ocazionale. Vă recomandăm să verificaţi la fiecare utilizare a website-urilor CHAMPION RESTAURANT S.R.L. prezentele prevederi, pentru a fi tot timpul informaţi în legătură cu acestea. Prin accesarea website-urilor CHAMPION RESTAURANT S.R.L. sau utilizarea serviciilor CHAMPION RESTAURANT S.R.L. prin intermediul website-urilor menţionate, ulterior modificărilor, se vor considera acceptate, noile prevederi.